Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey Grey A1 A2 A3 A4

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin bilimsel veri üretimi ve paylaşımı konusunda lider bir üniversite olma hedefinin bir parçası olarak 2010 yılında yayımlanmaya başlayan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Online ISSN: 1309-2243), üniversitemizde, ülkemizde ve yurtdışında yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarının bilimsel yayınlara dönüştürülebilmesi için önemli bir araç olma amacındadır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi temel ve uygulamalı bilim dallarında hazırlanmış özgün araştırma ve derleme makalelerin yayımlandığı hakemli bir dergidir. Araştırma notu ve editöre mektup gibi yazılar da yayım için değerlendirilmektedir. Türkçe ve İngilizce makalelerin yayımlandığı dergi 6 ayda bir yayımlanmakta olup 2 sayıda bir cilt tamamlanmaktadır. Dergi web sayfası http://febed.mehmetakif.edu.tr/tr üzerinden yayınlanan tüm makalelere ücretsiz olarak ulaşılabilmektedir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 08.11.2012 tarihinde 2011 yılı sayılarından başlamak üzere “Index Copernicus” tarafından taranmaya başlamıştır.

Dergimiz, 19.12.2015 tarihinden itibaren "dergi yönetim sistemi" ve "barındırma" hizmetini TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yürütülen proje kapsamında DergiPark'dan almaya başlamıştır.

Yeni adresimiz: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (MAKUFEBED)-DergiPark