Değerlendirmedeki Makaleler

MAKALE KODU
MAKALE BAŞLIĞI
DURUMU
FEBED_15X010
Çivril-Baklan (Denizli) Ovasında Yeraltı Suyuna İklim Değişikliğinin Etkisi
Değerlendirmede
FEBED_15X009
Östarin Balık Stoklarının Yapısı ve Çevresel Faktörler
Değerlendirmede
FEBED_15X008
Düz Örme Makinelerindeki Yeni Gelişmeler
Değerlendirmede
FEBED_15X007
Işıklı Gölü'nü (Çivril/Denizli) Besleyen Su Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özellikleri
Değerlendirmede
FEBED_15X006
Kronik Böbrek Hastalarının YSA ve RBFN ile Teşhisi
Değerlendirmede
FEBED_15X005
Lulu Adası'nın (Abu Dhabi) Jeoteknik İncelenmesi ve Mühendislik Parametrelerinin Belirlenmesi
Değerlendirmede
FEBED_15X004
Amino Acid Decarboxylase Activity of Enterococcus spp., Lactococcus spp. and Lactobacillus spp.
Değerlendirmede
FEBED_15X003
Burdur Gölü Havzasının Çevresel Açıdan İrdelenmesi
FEBED_15X002
Bartın İli Kuyu Sularında Nitrat ve Nitrit tayini
Değerlendirmede
FEBED_15X001
Bucak İlçesi'nde (Burdur) Meydana Gelen Suçların Coğrafi Bilgi Sistemleri ile İncelenmesi